Telefon: +45 40 14 70 85 - Mail: Info@al-sikring.dk
default-logo

BUTIKS & STRØGVAGT
Svind i detailhandlen er et stigende problem, det kan vi nedbringe i form af uniformeret eller civil vagt.
Vi kan bevæge os rundt eller optræde som adgangskontrol og derved tilføre en præventiv effekt overfor eventuelle butikstyve.
Vi er meget mobile og kan efter aftale overvåge flere butikker/områder.
Dette giver tryggere kunder og ansatte, samt hurtig indsats overfor pludselig opståede situationer.

DØRMAND & EVENT
Som arrangør af alt lige fra skolefester til store koncertarrangementer, bør publikums sikkerhed aldrig kunne anfægtes.
Vore veluddannede vagter har stor erfaring og rutine i at overvåge glade og feststemte mennesker.
De håndterer alle situationer hurtigt og sikkert og kan ofte gribe ind, før tingene udvikler sig.

INSTITUTIONSVAGT
Misforståelser, frustration, afmagt kan føre til sammenstød, der opstår når vi mindst venter det.
Vi er lige i nærheden – derfor leverer vi hurtig og professionel vagtassistance hvis det brænder på eller hvis personer “bare” lige skal have lidt opmærksomhed i form af “…er du OK?”
Vores vagter er under stadig uddannelse og har stor respekt og forståelse for det enkelte menneske og hvilken situation vedkommende kan være i.
Derfor griber vi ind og løser konflikter på bedst mulig måde.

OMSORGSVAGT
Tid er der ingen der har for meget af og samfundet levner ikke meget overskud og opmærksomhed til de ældre, handicappede og svage.
Vi tilbyder stabilitet, tillid og respekt i form af en omsorgsvagt.
Vagten aflægger besøg dagligt eller efter aftale og sikrer sig at alt er som det skal være.
Vagten rapporter løbende om de observationer der foretages, og opstår der kritiske situationer tilkalder vagten omgående hjælp fra kontaktperson/pårørende eller alarmcentral.

STADIONSVAGT & KONTROLLØR
En fodboldkamp, håndboldkamp eller en koncert skulle gerne være en sjov og positiv oplevelse. Derfor tilbyder AL-Sikring assistance som kontrollør og stadionvagter i forbindelse med at holde ro og orden.
Gennem løbende uddannelse sikrer vi en høj kvalitet blandt vore vagter, der har indsigt, er forudseende og har overblik til at gribe ind og hjælp i alle situationer.

TILSYN
Bor du i et område hvor der er langt til naboen og er dermed udsat for indbrud, tilbyder vi både private og virksomheder et tilsyn.
Vi kommer forbi og udfører indvendig og udvendig tilsyn af bygninger, boliger o.lign.
Vi efterser og tjekker døre, vinduer, lys mm, og kan også udføre simple lukkerutiner, såfremt dette måtte ønskes.

OMRÅDEVAGT & TILSYN
Usikkerhed og utryggge mennesker præger tiden vi lever i.
Vi tilbyder områdevagt i fast afgrænsede bydele, mindre områder m.m. i faste tidsrum.
Vagten patruljerer i området på aftalte tider og kan efter aftale udføre tilsyn hos både privat og erhverv.

VIDNEBESKYTTELSE
Vidner er en vigtig kilde til opklaring af sager i danske retssale uanset om det er civile eller politimæssige søgsmål.
Det kan være en ubehagelig oplevelse, at være tæt på tiltalte personer.
Vi udfører vidne beskyttelse og leverer tryghed og sikkerhed
før-, under-, og efter en retssag overalt i Danmark.