OMSORGSVAGT

Tid er der ingen der har for meget af og samfundet levner ikke meget overskud og opmærksomhed til de ældre, handicappede og svage.
Vi tilbyder stabilitet, tillid og respekt i form af en omsorgsvagt.
Vagten aflægger besøg dagligt eller efter aftale og sikrer sig at alt er som det skal være.
Vagten rapporter løbende om de observationer der foretages, og opstår der kritiske situationer tilkalder vagten omgående hjælp fra kontaktperson/pårørende eller alarmcentral.